Jana Macháčková - MJM

Rating a informácie o Jana Macháčková - MJM

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Jana Macháčková - MJM 9764 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 589939. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 31.9428% spoločností je horších ako Jana Macháčková - MJM.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Jana Mach&aacute;čkov&aacute; - MJM" href="http://jana-machackova-mjm.sk-rating.com/">
   <img src="http://jana-machackova-mjm.sk-rating.com/jana-machackova-mjm.png" width="150" height="25" alt="Rating Jana Mach&aacute;čkov&aacute; - MJM" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Jana Macháčková - MJM

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia